Om meg

Lokalpolitiker for Venstre, førstekandidat for partiet ved kommunevalget 2015

Førsteamanuensis i presseetikk ved Norges Kreative Høyskole. Underviser ved skolens avdelinger i Oslo, Bergen og Trondheim. Ellers journalist/kommentator med fortid i NRK og dagspresse, nå frilansskribent. Statsviter av utdannelse med engelsk og økonomi/administrasjon i fagkretsen. Bosted: Tjøme

Produsert blant annet:

Dronning Mauds arv, Oslo (april) 2010, Aschehoug forlag

 Privatlivets ufred, når ord og bilder krenker, Oslo 2008, IJ-forlaget

”Det svenska kungahuset ut norsk synsvinkel” i För Sverige – Nuförtiden, en antologi om Carl XVI Gustav, Stockholm 2006, Bokførlaget DN

”Norske republikanere leser ikke Fantomet”, Samtiden, mai 2005 (medforfatter Erik Dalen)

 Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion

Om forholdet mellom kongemakt og statskirke. Notat på oppdrag fra regjeringens stat-kirke-utvalg, Oslo 2003

Den forkledte republikk. Regimer foran undergangen, Oslo: Tiden Norsk Forlag, juni 2003

 Hva brast så høyt? Folkemonarkiets vekst og fall, Oslo: Tiden Norsk forlag 2001

 ”Prinsesse vil- og prinsesse vil-ikke” i Finstad og Grimstad,  Prinsessen og Ari, Oslo, Genesis 2002.

 Bak Fasaden, Historien om den kongelige væremåte, Oslo: Cappelen 1994

 Vannets kraft, Samfunnsbygger og miljøpåvirker (med Faugli og Erlandsen), Oslo: NVE 1997

Prinsesse Diana som politisk utfordring, i Etter Diana, Prinsessen som rørte ved sin samtid, Oslo: Genesis 1997

 Norway : images of a modern nation, Utenriksdepartementet 1997 ( pamflett i oversettelse til fransk tysk, italiensk og spansk)

Kongemakten, En studie av endringer i det parlamentariske monarkiets autoritetsgrunnlag og virkemåte, Hovedfagsavhandling, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, januar 2000 (foreligger elektronisk over BIBSYS v/ UB, Trondheim)

”Hva skal barnet hete? En norsk monarkidebatt.” Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, våren 2003.

”Hornsrudregjeringen 1928 – kongemakt og mytedannelse”, Nytt Norsk Tidsskrift 2/2000

Kronikker og artikler i riks- og regionpresse

Reklamer