77 kommuner i Norge?

I 1836 (etter kongelig sanksjon i 1837) ble formannskapslovene vedtatt i Norge. De dannet grunnlaget for det representative lokaldemokratiet vi har i Norge i dag. Representativiteten som system var allerede slått fast i Grunnloven, men nå ble dette innført i herredene og i byene. Det tok altså nesten 25 år før ordning med indirekte demokrati tok form i lokalsamfunnene. Frem til 1835/6 hadde alle forslag til lokalforfatning tatt utgangspunkt i almuesamlinger, altså et direkte demokrati, ikke ulikt den demokratiske modellen som de greske bystatene var organisert etter.

Almuesamlingen var selvsagt ikke for hvem som helst i almuen, bare de som hadde formue eller embeder. Formannskapslovene kom ikke som resultat av et folkelig press, skriver Kaare Frøland skriver i sin bok ”Vestfold Fylkeskommune gjennom 150 år”. De kom heller som et resultat av behovet for å få i stand en effektiv lokaladministrasjon. Etter at lovene (det var to av dem) ble vedtatt var det 392 såkalte formannskapsdistrikter i Norge, hvorav 37 i byene. Hundre år etter var tallet steget til 682 herreder (altså landkommuner) og 65 bykommuner, men da var selvsagt stemmeretten radikalt endret (antallet kommuner i Norge var på sitt høyeste i 1930 da tallet var 744. I dag har vi 428 kommuner. Utsira er den minste med så vidt over 200 innbyggere, Oslo den største rundt 650.000). Wikipedia har en god oversiktsartikkel over utviklingen, men noe av den må tas med en klype salt. For eksempel påstanden: ”Mangelen på lokalt selvstyre ble opplevd som et misforhold av nordmenn som nå skulle være et «fritt» folk. Det var i første rekke bøndene som fremsatte krav om lokalt selvstyre. Inspirasjonen ble hentet både fra idealene som lå til grunn for den franske revolusjon og fra grunnlovens ånd. ” Dette er nok en overdrivelse av det folkelige engasjementet rundt formannskapslovene. Lovene fra 1837 var nok i mye større grad et eliteprosjekt som skulle gi sentralmakten bedre kontroll blant annet med skatteinnkreving.

Ikke alle var overbevist om at den demokratiske organiseringen av kommune-Norge var et lurt trekk. Frøland siterer for eksempel prins Carl (den senere kong Carl XV) som i et brev beskriver situasjonen slik: ”Bøndene i Norge har tatt en retning som er farlig, den å søke å gjøre hvert amt til et lite rike! Deres kommunalforsamling er farlig, da den gir dem våpen i hende til det. De er ikke som våre uvant med representasjonens faser, tvert i mot! De har lett for å tale og eier en sakkunnskap som forbauser”.

Så leser vi at NHO vil ha 77 kommuner i Norge. Vestfold skal, for å gjøre administrasjonen så effektiv som mulig ha fire kommuner. ”Kartet er tegnet ut fra hva som er naturlige bo- og arbeidsregioner. Trendene viser urbanisering. Derfor må hver kommune ha en by”, sier Kristin Saga, NHOs regiondirektør i Vestfold til Tønsbergs Blad.

Når noen vil at politikk skal formes etter hva som er «naturlig», blir jeg uten videre skeptisk. En organisering etter NHOs ønsker, vil i mitt tilfelle gi en kommunestørrelse på mellom 70 og 80.000 mennesker. Jeg ser dette som ubegrunnet gigantomani. For Tjømes vedkommende vil det (hvis vi legger befolkningstallet til grunn) lokalbefolkningen en innflytelse som tilsvarer 3 av 45 representanter i Tønsberg bystyre. Ut fra en demokratisk tankegang mener jeg vi i vårt lokalmiljø har en så radikalt forskjellig holdning til en rekke sentrale politiske saker at det ville være et overgrep å avspise oss med en slik representasjon. Det vil være feil å overføre vår lokale selvrådrett til en Tønsberg bykommune når det gjelder reguleringssaker, bo- og livsvilkår (kultur, helse, eldreomsorg), flyktningepolitikk, skolepolitikk – og ikke minst natur- og miljøvernsaker. Det som fremstår som effektivt og naturlig for NHO fremstår for meg som unaturlig og ineffektivt.

Likevel er det åpenbart at verden har forandret seg siden 1930. Samferdselen er blitt revolusjonert. Tidligere var Sandefjord Tjømes mest naturlige by å reise til, i dag er Tønsberg udiskutabelt den byen vi identifiserer oss med. IKT har gjort oss i stand til å kommunisere enklere med hverandre. Behovet for fysiske møteplasser for å utøve politikk er ikke det samme. Sentralmaktens behov for å gjennomføre like standarder over hele landet, gir behov for å pålegge kommunene oppgaver de ikke tidligere hadde. I det siste året har statlige forordninger vært en velsignelse for Tjøme. Uten Fylkesmannens inngrep i kommuneplanen som vår Høyrestyrte administrasjon har lagt frem, ville vi ha blitt en mindre attraktiv kommune å bo og virke i. Dilemmaet for oss som fortsatt har tro på lokalpolitisk engasjement og innflytelse, er derfor at vi må skape en kommunestørrelse som gir best mulighet for å styre landet på en mest mulig demokratisk måte. Derfor støtter jeg tanken om at fremtidens kommuner i Norge bør ha en høyere minimumsgrense for befolkningen enn i det som er tilfellet i dag. I dag er Tjøme ikke en liten kommune i norsk sammenheng. Vår befolkningsstørrelse er omtrent gjennomsnittet i Norge (5000). Det regjeringsoppnevnte utvalget som ligger til grunn for kommunereformen har foreslått 15-20.000. Jeg synes den ideelle størrelsen på norske kommuner bør ligge så tett opp til denne grensen som mulig. Mitt hovedargument er demokratisk innflytelse, politisk engasjement og folks mulighet for å øve innflytelse på egen livssituasjon – uten at kulturelle og identitetsmessige sider ved lokalsamfunnet går tapt. At en sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy for meg er det rette valget er heldigvis på linje med det flertallet av min kommunens innbyggere (i følge en opinionsundersøkelse) ønsker seg!

” De (lokalbefolkningen) har lett for å tale og eier en sakkunnskap som forbauser”, skrev altså prins Carl. Jeg tror NHO ville ha måttet erkjenne det samme dersom man hadde tatt seg bryet med å stikke fingeren i jorda. Og det er med ord og saklig argumentasjon at vi skal møte NHO-inspirerte tanker i tiden fremover.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s