Se og Hør om klage på betalingsjournalistikk

Gunnar Bodahl-Johansen og jeg har klaget inn Se og Hør til Pressens Faglige UTvalg etter punkt 3.11 i Vær Varsom-plakaten. Klagen er publisert under («Betalingsjournalistikk»). Norsk Presseforbund har opplyst at klagen vil bli forelagt utvalget på et møte 27. mai for å beslutte hvorvidt den av formelle årsaker kan fremmes.
12. mai sendte sjefredaktør i Se og Hør, som svar på vår klage, dette brevet til PFU.

Sak 093/10. Gunnar Bodahl-Johansen og Carl-Erik Grimstad mot Se og Hør

Jeg viser til PFUs brev av 11.5.10 vedrørende ovennevnte klage.
Som PFUs sekretariat selv viser til, reguleres spørsmålet om klagerett i vedtektenes § 5 femte ledd, som har følgende ordlyd:

I utgangspunktet kan alle klage. Dersom klager ikke er identisk med den eller dem saken gjelder, skal det som hovedregel innhentes samtykke fra disse. (Uthevet av meg). Når særlige forhold tilsier det, kan PFU bestemme at klagen behandles uten at samtykke er innhentet. I slike saker skal PFU samtidig drøfte om det skal gjøres unntak også fra hovedregelen om offentlighet i § 6.

Jeg oppfatter at det er fast praksis i PFUs sekretariat å kreve samtykke fra den saken gjelder, så sant dette er praktisk mulig. Jeg viser her blant annet til kjennelsen i PFU-sak nr 051/98. I alle år har det vært slik at PFUs sekretariat håndterer spørsmålene om samtykke og avvisning. I saken fra 1998 ble spørsmålet forelagt for utvalget fordi det ikke var praktisk mulig å finne fram til den omtalte kvinnen fra Calcutta.

Derfor er det med en viss forbauselse jeg registrerer at sekretariatet vil be utvalget bestemme om det skal kreves samtykke i saken. Jeg kan ikke se at det er noe ved denne klagen eller dens innhold som kan berettige en slik fremgangsmåte. Se og Hørs reportasje omhandler ressurssterke og oppegående personer i Norge og Sverige. De er lette å få tak i og må formodes å kunne gi informerte svar på om de samtykker til klagen eller ikke. Ingen av dem synes å være i et akutt behov for uanmodet bistand eller intervensjon fra Carl-Erik Grimstad og Gunnar Bodahl-Johansen. De kan fullt ut ivareta sine egne interesser. Jonas Bergstrøm er advokat i et av Nordens største advokatfirmaer, med egen avdeling for medierett. Det er nærmest absurd om PFU skal sitte i Fredrikstad på neste møte og drøfte om man skal ta seg bryet med å kontakte ham eller ikke.

Jeg ser det slik at det må være klagernes eget ansvar å fremskaffe et samtykke.At dette ikke er gjort, viser at klagen mer har karakter av å være et PR-stunt enn en seriøst ment intervensjon på vegne av mennesker som oppfattes å ha blitt dårlig behandlet av pressen. Mistanken om at dette er et utspill som utelukkende er ment å sette klagerne i fokus, styrkes av at klagen ble lagt ut på Grimstads blogg og tilfløt mediene lenge før den var kjent for oss og kanskje også for PFU. I Se og Hør er vi godt vant med slike utspill fra Grimstads side. At også Gunnar Bodahl-Johansen nå hiver seg på galeien, er mer forbløffende og trist. PFUs funksjon er å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra pressen, ikke å tekkes to middelaldrende herrer som her utviser et sterkt markeringsbehov i kombinasjon med presseetisk sveiseblindhet.

Jeg ser det som meget uheldig dersom det åpnes for en ”Lex Grimstad” i PFUs sekretariat, der vedtektene tøyes for å tekkes kjente og ressurssterke klagere i en sak der det åpenbart må kreves samtykke, i tråd med årelang og festnet praksis. For det kan vel ikke være slik at det er fristende å behandle saken fordi det er Se og Hør som er innklaget? Det kan vel heller ikke være slik at klagen særbehandles fordi neste PFU-møte skal finne sted på IJ i Fredrikstad, i tospann med et kursopplegg om PFU der nettopp Bodahl-Johansen er kursleder?
Her er det behov for å ta sikre grep som verner PFUs uavhengighet og omdømme, og som sikrer at vedtektene praktiseres likt for alle.

Vi begjærer klagen avvist umiddelbart fordi klagerne ikke har innhentet samtykke fra noen av de personene saken gjelder.

Oslo, 12. mai 2010
Harald Haave

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s